Echtscheiding

De impact van echtscheiding

Een echtscheiding heeft vaak grote impact op uw leven. Behalve dat u uw levenspartner en halve kennissenkring kwijtraakt, zult u ook in emotioneel en in financieel opzicht uw zaken weer op orde moeten krijgen.

Echtscheiding en de financiele gevolgen

Een echtscheiding brengt allerlei financiële en fiscale vraagstukken met zich mee, zoals: “Wie blijft er in de huidige woning wonen en wat gebeurt er met de hypotheek en de renteaftrek? Hoeveel bedraagt de alimentatie en hoe zit het met de opgebouwde pensioenaanspraken?

Pensioenverevening of conversie

Moet u kiezen voor de wettelijke pensioenverevening of is conversie voor u interessanter. Wat zijn de financiële gevolgen bij conversie en zijn er fiscale gevolgen als u kiest voor een andere verdeling? Ik beschik over professionele programmatuur om de berekeningen voor u te maken.

Antwoorden brengen rust in deze hectische situatie

Een antwoord op deze vragen geeft rust in deze hectische situatie en zorgt ervoor dat u beiden weer verder kunt.  Het onbeantwoord laten van deze vragen zorgt er vaak voor dat u er samen niet uitkomt of de scheiding onnodig lang gerekt wordt, terwijl dit juist zo belangrijk is. Zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn.

Ik help u graag verder met inzicht in uw situatie na uw scheiding en geef u antwoord op al uw vragen. Voor de berekening van de alimentatie, het schrijven van het convenant en het ouderschapsplan werk ik samen met Annet Strasters van Mediationpraktijk Houten. Annet Strasters is zowel MfN registermediator als Register Financieel Echtscheidingsadviseur (RFEA). Uiteraard kunt u ook uw eigen mediator kiezen.

Copyright © 2019 Zuiver Advies | All Rights Reserved.