Ontslag

Hoeveel wilt u te besteden hebben?

Wanneer u te maken krijgt met ontslag, zal in veel gevallen uw inkomen drastisch dalen. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor u en uw gezin. Veel van mijn relaties weten niet hoeveel ze precies uitgeven en weten daarom ook niet hoeveel ze nodig hebben om op hetzelfde besteedbare inkomen te komen als tijdens het dienstverband. Hoe zit dit bij u?

Financieel plan

Als financieel planner kan ik u rust bieden in deze vervelende situatie, door in kaart te brengen wat u nu precies te besteden heeft na uw ontslag. Hierbij kijk ik ook naar uw overige vermogen (spaargeld, beleggingen en polissen).

De mogelijkheden vanaf 2014

Is uw dienstverband beëindigd na 1 januari 2014 dan wordt u ontslagvergoeding in één keer uitgekeerd. U heeft niet meer de keuze uit een BV of een lijfrente.

Berekening hoogte ontslagvergoeding

Regelm