55-plusser weet weinig over mogelijkheden pensioen

55-plusser weet weinig over mogelijkheden pensioen

Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 werknemers tussen 55 en 67 jaar. Ruim de helft van de oudere werknemers (56%) wil in aanloop naar het pensioen minder gaan werken. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken onder ruim 1.000 Nederlanders in loondienst tussen 55 en 67 jaar. Wijzer in geldzaken voerde dit onderzoek uit in het kader van de Pensioen3daagse van 2017.

Het pensioen gaat steeds later in. Daardoor is langer doorwerken nu een van de belangrijkste maatschappelijke thema’s. Reden voor Wijzer in geldzaken om onderzoek te doen naar hoe oudere werknemers aankijken tegen deze ontwikkeling.

Eerder stoppen met werken
Uit het onderzoek blijkt dat de AOW-leeftijd voor veel werknemers hoger ligt dan zij hadden verwacht. Maar liefst 67% geeft aan eerder te willen stoppen dan de AOW-leeftijd. Het blijft echter vaak bij een wens; ruim de helft van deze groep verwacht pas op de AOW-leeftijd te kunnen stoppen. 31% van de werknemers heeft concrete maatregelen getroffen om eerder te kunnen stoppen.

Deeltijdpensioen
Ruim de helft (56%) van de werknemers wil in aanloop naar de AOW-leeftijd minder gaan werken. Minder werken betekent echter ook minder inkomsten. Het deeltijdpensioen is daarbij een mogelijke oplossing. Een werknemer krijgt dan vóór zijn pensioenleeftijd al een stukje van zijn pensioen uitgekeerd. Slechts 39% van de werknemers blijkt te weten wat deeltijdpensioen inhoudt. Na uitleg verwacht 26% gebruik te maken van het deeltijdpensioen, als die mogelijkheid er is. 42% verwacht geen gebruik te maken van het deeltijdpensioen. Redenen daarvoor zijn plezier in het werk, het contact met collega’s, fysiek actief willen blijven of financieel van aard.

Hulp werkgever
Meer dan de helft van de werknemers geeft aan zijn werk fysiek of mentaal zwaar te vinden. Toch heeft slechts 23% weleens met zijn werkgever gesproken over de invulling van het werk. Ruim driekwart van de werknemers verwacht dat de werkgever het mogelijk maakt om door te werken tot de pensioenleeftijd. De meest genoemde activiteiten daarbij zijn:

  • het bieden van de mogelijkheid om minder te gaan werken
  • het aanpassen van werkzaamheden binnen dezelfde functie

53% van de werknemers onderneemt zelf concrete acties om inzetbaar te blijven.

Copyright © 2013 Zuiver Advies | All Rights Reserved.